hlavný obrázok stránky

Oznam o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020

Dňa 20.11.2020 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zverejnená Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 zameraná na oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba.


 

Odkaz:
 
 

Aktuality>Oznam o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.