hlavný obrázok stránky

Ukončené výzvy


Výzva IROP-CLLD-P942-512-002

Typ výzvy: Otvorena

Začiatok výzvy: 11.10.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 14.11.2022 9:19:00

Výzva na predkladanie ŽoPr k aktivite C1 Komunitné sociálne služby

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 577 kb [577 kB] pre otvorenie suboru kliknite [2650 kB]Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.