hlavný obrázok stránky

Prehlásenie o prístupnosti

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle združenia MAS Laborec. Toto webové sídlo (www.maslaborec.sk) vlastní a obsahovo spravuje MAS Laborec o.z.
Webové sídlo združenia MAS Laborec (www.maslaborec.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Združenie si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky. Združenie tieto nedostatky v čo najkratšom čase odtráni.
Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: admin@maslaborec.eu


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.