hlavný obrázok stránky

Ukončené výzvy


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 6.4, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 832 kb [832 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7527 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.2, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 803 kb [803 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7527 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.1, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 832 kb [832 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6430 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 5

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 725 kb [725 kB] pre otvorenie suboru kliknite [5442 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.4, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 751 kb [751 kB] pre otvorenie suboru kliknite [5442 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.2, verzia 4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.11.2023 0:00:00

Koniec výzvy: 29.1.2024 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 783 kb [783 kB] pre otvorenie suboru kliknite [5442 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 6.4, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1157 kb [1157 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7661 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.2, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1534 kb [1534 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7729 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.1, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1521 kb [1521 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7523 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 998 kb [998 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]Strana 1 z 2

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.