hlavný obrázok stránky

Ukončené výzvy


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 6.4, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1157 kb [1157 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7661 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.2, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1534 kb [1534 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7729 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 4.1, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1521 kb [1521 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7523 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 998 kb [998 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.4, verzia 2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.12.2021 0:00:00

Koniec výzvy: 20.5.2022 23:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1002 kb [1002 kB] pre otvorenie suboru kliknite [5396 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.2, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1004 kb [1004 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 972 kb [972 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.1

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10476 kB]


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 6.4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 957 kb [957 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10613 kB]


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.9.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 13.3.2020 23:59:59

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10681 kB]Strana 1 z 2

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.