hlavný obrázok stránky

Ukončené výzvy


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.2, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1004 kb [1004 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]

Zverejnené: 9.10.2020 10:12:18


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 972 kb [972 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]

Zverejnené: 9.10.2020 10:10:53


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.1

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10476 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:21:47


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 6.4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 957 kb [957 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10613 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:20:08


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.9.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 13.3.2020 23:59:59

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10681 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:19:25


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.5

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 882 kb [882 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]

Zverejnené: 2.9.2019 10:16:23


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 889 kb [889 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]

Zverejnené: 2.9.2019 10:15:59


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 7.2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 5.6.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 30.9.2019 23:59:59

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 895 kb [895 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8136 kB]

Zverejnené: 2.9.2019 10:12:49Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.