hlavný obrázok stránky

Vyhlásené výzvy


Výzva IROP-CLLD-P942-511-001 Aktualizácia č.1 BSZ

Typ výzvy: Otvorena

Začiatok výzvy: 11.10.2021 0:00:00

Koniec výzvy:

Výzva na predkladanie ŽoPr k aktivite A1 - Podpora podnikania a inovácií

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 493 kb [493 kB] pre otvorenie suboru kliknite [721 kB]


Výzva IROP-CLLD-P942-511-001 Aktualizácia č.1 SZ

Typ výzvy: Otvorena

Začiatok výzvy: 11.10.2021 0:00:00

Koniec výzvy:

Výzva na predkladanie ŽoPr k aktivite A1 - Podpora podnikania a inovácií

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 626 kb [626 kB] pre otvorenie suboru kliknite [812 kB]


Výzva IROP-CLLD-P942-512-003

Typ výzvy: Otvorena

Začiatok výzvy: 20.1.2023 7:00:00

Koniec výzvy:

Výzva na predkladanie ŽoPr k aktivite C1 - Komunitné sociálne služby

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 469 kb [469 kB] pre otvorenie suboru kliknite [2666 kB]


Výzva IROP-CLLD-P942-511-001

Typ výzvy: Otvorena

Začiatok výzvy: 11.10.2021 0:00:00

Koniec výzvy:

Výzva na predkladanie ŽoPr k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 588 kb [588 kB] pre otvorenie suboru kliknite [845 kB]Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.