hlavný obrázok stránky

Kancelária MAS LABOREC, o.z.


Kancelária MAS LABOREC, o.z.


Duchnovičova 530/2

068 01 Medzilaborce

E-mail: kancelaria@maslaborec.sk

 


Zamestnanci


Mgr. Juraj Štoffa

Projektový manažér

Telefón: +421 903 903 099

E-mail: manazer.maslaborec@gmail.com

 

Marek Varchola

Odborný administratívny asistent

Telefón: +421 910 923 787

E-mail: varchola.marek@gmail.com

               marek.varchola@maslaborec.sk

 

Mária Lopatová

Odborný administratívny asistent

Telefón: +421 910 334 339

E-mail: maria.lopatova@maslaborec.sk


 

Kontakt>Kancelária MAS LABOREC, o.z.


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.