hlavný obrázok stránky

Harmonogram výziev MAS v rámci IROP

Na stránke sa pracuje.

IROP>Harmonogram výziev MAS v rámci IROP


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.