hlavný obrázok stránky

Identifikáčné údaje MAS LABOREC, o.z.


Názov: Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.

              MAS LABOREC, o.z. (skrátene)

Sídlo: Krásny Brod 69

           068 01 Medzilaborce

IČO: 42345146


Ing. Adrian Kaliňak

štatutár/predseda združenia

Telefón: +421 905 769 723

E-mail: kalinak.adrian@gmail.com


 

Kontakt>Identifikáčné údaje MAS LABOREC, o.z.


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.