hlavný obrázok stránky

Vyhlásené výzvy


Výzva MAS_074/7.5/6 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 7.5

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 726 kb [726 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6650 kB]


Výzva MAS_074/7.4/4 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 7.4

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 752 kb [752 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6650 kB]


Výzva MAS_074/7.2/5 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 7.2

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 784 kb [784 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6650 kB]


Výzva MAS_074/6.4/4 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 6.4

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 833 kb [833 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8735 kB]


Výzva MAS_074/4.2/4 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 4.2

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 804 kb [804 kB] pre otvorenie suboru kliknite [8735 kB]


Výzva MAS_074/4.1/4 (aktualizácia)

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 30.4.2024 0:00:00

Koniec výzvy: 29.7.2024 23:30:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2022 pre Podopatrenie 4.1

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 833 kb [833 kB] pre otvorenie suboru kliknite [7637 kB]Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.