hlavný obrázok stránky

Vyhlásené výzvy


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.2, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1004 kb [1004 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]

Zverejnené: 9.10.2020 10:12:18


Výzva MAS LABOREC, o.z. - Podopatrenie 7.5, verzia 3

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 23.7.2020 0:00:00

Koniec výzvy: 19.2.2021 0:00:00

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014 - 2020

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 972 kb [972 kB] pre otvorenie suboru kliknite [6657 kB]

Zverejnené: 9.10.2020 10:10:53Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.