hlavný obrázok stránky

Vyhlásené výzvy


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.1

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10476 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:21:47


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 6.4

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.8.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 28.2.2020 23:59:59

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 957 kb [957 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10613 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:20:08


Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV SR 2014-2020, podopatrenie 4.2

Typ výzvy: Uzavreta

Začiatok výzvy: 1.9.2019 0:00:00

Koniec výzvy: 13.3.2020 23:59:59

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Prílohy na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1300 kb [1300 kB] pre otvorenie suboru kliknite [10681 kB]

Zverejnené: 12.12.2019 9:19:25Strana 1 z 1

MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.