hlavný obrázok stránky

Harmonogram výziev MAS v rámci PRV


Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2019 - v rámci podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (PRV SR 2014 - 2020)


Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2020 - v rámci podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (PRV SR 2014 - 2020)


 Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2021 - v rámci podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (PRV SR 2014 - 2020)


Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2022 - v rámci podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (PRV SR 2014 - 2020)


Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2023 - v rámci podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (PRV SR 2014 - 2020)


 Harmonogram výziev MAS LABOREC, o.z. pre rok 2024 - v rámci podopatrení PRV SR 2014 - 2020


 

PRV>Harmonogram výziev MAS v rámci PRV


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.